HOME ZAŁOŻENIE FIRMY POMYSŁY KONTAKT

Zakładanie własnej firmy

Założenie własnej firmy jest bardzo proste, gdy znamy procedurę postępowania. Jeśli mamy już pomysł na własną działalność, powinniśmy zacząć od biznesplanu.

Biznesplan to dokument, który dokładnie przedstawia plan działalności całej firmy i pozwoli nam obiektywnie ocenić szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia. Zawiera on między innymi opis firmy, jej profil organizacyjny, plan marketingowy – opis produktu, lokalizacja, dystrybucja, promocja, plan finansowy; harmonogram realizacji założeń oraz analizę ryzyka. Biznesplan jest podstawą przy zakładaniu firmy, pomaga on zdobyć fundusze na rozruch firmy oraz uniknąć plajty.

Niestety, do uruchomienia własnej firmy nie wystarczy sam biznesplan, należy jeszcze dopełnić kilku formalności. Zaczynamy od zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w gminie, w której jesteśmy zameldowani. Następnie trzeba wybrać się do urzędu statystycznego, by uzyskać numer REGON. Gdy już go mamy, umieszczamy go wraz z NIPem na pieczątce swojego zakładu. Koniecznie będzie także otwarcie konta bankowego, ponieważ będzie to wymagane w ZUS-ie i urzędzie skarbowym, w którym należy złożyć wszystkie dokumenty, wybrać formę płacenia podatku dochodowego, a ponadto podatnicy płacący podatek od towarów i usług (VAT) muszą dokonać rejestracji. Potem już tylko zgłoszenie w ZUS-ie oraz instytucjach takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Handlowa itp., w zależności od profilu działalności.

Niekiedy wiele z tych formalności można dopełnić w jednym miejscu, jakim jest Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, znajdujące się w urzędach miast i gmin. Można tam również uzyskać informacje o źródłach dofinansowań z Unii Europejskiej oraz porad dotyczących prowadzenia firmy.

Dla początkującego przedsiębiorcy ważną instytucją są inkubatory przedsiębiorczości. Wspomagają one małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez wszelkie informacje z zakresu prowadzenia działalności, oferują wynajem lokali po dużo niższej cenie przez początkowy okres działalności, wiele usług jak np. prowadzenie sekretariatu, szkolenia z prawnej strony prowadzenia działalności itp. Od 2004 roku istnieją też Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, skierowane do ludzi poniżej 30 roku życia, które wspierają młodych przedsiębiorców umożliwiając im niepłacenie składek ZUS przez okres inkubacji.